Risico van een vaste projectprijs

Vaste Prijs Het heeft vele voordelen om een werk aan te nemen voor een vaste prijs zeker als het om een combinatie van leveringen gaat. Het gevolg is wel dat er een risico ontstaat dat groter wordt naarmate er meer subprojecten worden meegenomen. In de eerste plaats moet worden vastgesteld welk deel van het project gepaard gaat met een groot of juist een klein risico om te voorkomen dat het hele project te duur wordt voor de afnemer. Naast het voeren van een basis calculatie is het in zulke gevallen gewenst om er ook een risico analyse op los te laten om tot een meer verantwoorden kostprijs te komen. Dit staat dan nog los van de risico’s die ontstaan gedurende de uitvoering van het project.

Bij project dat is aangenomen onder een vaste prijs is het erg belangrijk veel en vaak gerichte aandacht te geven aan de onderliggende processen en de onderaannemers. Kun je daarbij risico’s afwentelen of moet je die juist in eigen beheer opvangen. Zo’n analyse moet eigenlijk aan elk nieuw project vooraf gaan met de kennis van voorgaande projecten. Hier is ervaring en kennis uit de praktijk dus een essentieel gegeven en die heeft RiscMan beschikbaar.

Verder maken wij onderscheid in risico’s tijdens het project maar ook vooral na het project en de te behalen deadlines. Een belangrijke USP kan zijn dat een organisatie bekend staat als werkend met deadlines die gehaald worden en ook binnen de limieten blijven van het gegeven budget. Om die reden moeten projecten goed worden voorbereid en in detail gepland om zoveel mogelijk risico’s daar al uit te bannen.

Door te ondernemen en geloof in dit team op basis van NO-PAY-NO-CURE