Tarieven

Tarieven In adviserende beroepen is de prijs van het product het tarief dat wordt gehanteerd versus de hoeveelheid bestede tijd. Hoe hoger het tarief hoe groter de bruto marge en hoe lager het tarief hoe groter het risico. Maar andere factoren spelen ook een rol zoals de tariefhoogte in verhouding met die in de branche, de fiscale aspecten, een te nemen risico (no cure no pay) enz. Ook zal iedere tariefhoogte gevoelig zijn voor ontwikkelingen in de markt, de omvang van een opdracht en vooral het nivo van het voorgelegde project. Spreek je van een korting op een vast staand tarief of hanteer je tarieven naar de aard van een opdracht. En als laatste nog de vraag in hoeverre de BTW een rol speelt in het tarief of de aanwezigheid van bijzondere posten die apart kunnen worden doorbelast, zoals de bekende kantoorkosten bij een jurist of en curator.

Organisaties die met tarieven werken vergeten vaak de effecten die tarieven op de omzet kunnen hebben. Niet alleen de hoogte van een tarief is daarbij belangrijk maar ook hoe vaak een tarief in rekening kan worden gebracht. Denk vanuit de filosofie dat een niet gewerkt uur niet meer kan worden gedeclareerd of kan worden ingehaald. En dat leidt vaak naar lichte of zware sjoemel praktijken dat echter helemaal niet noodzakelijk is. Een flexibel tarief dat is afgestemd op zowel de afnemer als op het gevraagd proces biedt hier ene passende uitkomst.

Het is niet alleen goed om een goed tariefsbeleid af en toe tegen het licht te houden maar ook om een stevig tariefsbeleid te maken als dat aan de orde is.

Door te ondernemen en geloof in dit team op basis van NO-PAY-NO-CURE